Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Корнєєва Ю.В. Практика первинного розміщення акцій державних підприємств на міжнародних фінансових ринках

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано особливості первинного розміщення акцій державних підприємств на міжнародних фінансових ринках. ІРО суб’єктів господарювання державного сектору розглядається як засіб залучення прямих іноземних інвестицій до реального сектору економіки країни. Підкреслено, що для державних компаній характерною є наявність значного впливу некомерційних мотивів у процесі прийняття рішень щодо вибору часу виходу на ринок та розміру майбутньої емісії.

Ключові слова: державне підприємство, первинне публічне розміщення, фондова біржа, лістинг, акції.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности первичного размещения акций государственных предприятий на международных финансовых рынках. ІРО субъектов хозяйствования государственного сектора рассматривается как средство привлечения прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики страны. Подчеркнуто, что для государственных компаний характерно наличие значительного влияния некоммерческих мотивов в процессе принятия решений по выбору времени выхода на рынок и размера будущей эмиссии.

Ключевые слова: государственное предприятие, первичное публичное размещение, фондовая биржа, листинг, акции.

ANNOTATION
The features of the initial public offering of state enterprises at the international financial markets are investigated. IPO of public sector entities is considered as a means of attracting foreign direct investments in the real sector of the economy. It is emphasized that public companies are characterized by the presence of a significant impact of non-profit motives in decisions making process regarding the timing of market entry and the amount of future emissions.

Keywords: state enterprise, initial public offering, stock exchange, listing, shares.

Завантажити статтю (pdf)