Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вітер О.М., Килин О.В. Стан та перспективи розвитку туризму в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано стан та динаміку показників туристичної галузі. Розглянуто тенденції внутрішнього, в’їзного та виїзного туристичного потоку України за напрямками та метою відвідувань. Досліджено кількість реалізованих путівок суб’єктами туристичної діяльності та доходи від їх реалізації. Показані перспективи розвитку туристичної галузі в Україні.

Ключові слова: туристична діяльність, туристична індустрія, туристичні потоки, туристична галузь, внутрішній туризм, в’їзний туризм, виїзний туризм, суб’єкти туристичної діяльності, доходи від туризму.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы состояние и динамика показателей туристической отрасли. Рассмотрены тенденции внутреннего, въездного и выездного туристического потока Украины по направлениям и цели посещений. Исследованы количество реализованных путевок субъектами туристической деятельности и доходы от их реализации. Показаны перспективы развития туристической отрасли в Украине.

Ключевые слова: туристическая деятельность, туристическая индустрия, туристические потоки, туристическая отрасль, внутренний туризм, въездной туризм, выездной туризм, субъекты туристической деятельности, доходы от туризма.

ANNOTATION
The article reveals the essence of tourism and its impact on the economy. The state and dynamics of the tourism industry, such as trends in domestic, inbound and outbound tourist flow directions and Ukraine for the purpose of visits; the number of tickets sold subjects of tourist activity and income from their sale. Prospects of tourism development in Ukraine are showing.

Keywords: tourism activity, tourism industry, tourist flows, tourism, domestic tourism, inbound tourism, outbound tourism, subjects of tourism, tourism revenues.

Завантажити статтю (pdf)