Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Дзигаленко І.С., Набок І.І. Стан та тенденції розвитку сучасної світової економіки

АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються основні тенденції розвитку сучасної світової економіки. Проведено аналіз перспектив розвитку світового господарства. Зроблено аналітичний прогноз щодо об’ємів світового виробництва. Визначено основні напрями руху векторів національних економік. Досліджено фактори, які впливають на функціонування світового ринку.

Ключові слова: світова економіка, інтеграція, глобалізація, економічна активність, темпи зростання, світове господарство.

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются основные тенденции развития современной мировой экономики. Проведен анализ перспектив развития мирового хозяйства. Сделан аналитический прогноз относительно объемов мирового производства. Определены основные направления движения векторов национальных экономик. Исследованы факторы, которые влияют на функционирование мирового рынка.

Ключевые слова: мировая экономика, интеграция, глобализация, экономическая активность, темпы роста, мировое хозяйство.

АNNOTATION
The article reveals the main trends of the world economy. It analyzes the prospects of development of the world economy. The basic directions of vectors motion of national economies highlighted in the article. Factors that contribute to the factors that affect the functioning of the global market are explored in the article.

Keywords: world economy, integration, globalization, economic activity, growth, global economy.

Завантажити статтю (pdf)