Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Замазєєва Г.В. Механізми системного управління інвестиційним ризиком у регіональній економічній системі

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються механізми системного управління інвестиційним ризиком у регіональній економічній системі. На основі дослідження було здійснене уточнення понятійно-термінологічної сутності окремих видів ризиків і вибудувати на підставі їх характеристик комплексну систему оцінювання інвестиційного ризику в регіоні, укрупнена диференціація факторів формування регіональних інвестиційних ризиків, визначені умови формування цілісного системного управління інвестиційними ризиками регіону.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний ризик, диференціація, система оцінювання.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются механизмы системного управления инвестиционным риском в региональной экономической системе. На основе исследования было осуществлено уточнение понятийно-терминологической сущности отдельных видов рисков и выстроить на основании их характеристик комплексную систему оценки инвестиционного риска в регионе, укрупненная дифференциация факторов формирования региональных инвестиционных рисков, определены условия формирования целостного системного управления инвестиционными рисками региона.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный риск, дифференциация, система оценивания.

ANNOTATION
The article investigates the mechanisms of investment risk management system in regional economic system. Based on a study was carried clarify conceptual and terminological nature of certain types of risks and build on the basis of their performance assessment system for comprehensive investment risk in a region bigger differentiation factors of regional investment risks, the conditions of formation of integral system management investment risks in the region.

Keywords: investments, investment risk, differentiation, assessment system.

Завантажити статтю (pdf)