Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Коцюба О.C. Вибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів в разі нечітко-інтервальних оцінок початкових параметрів

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено розвитку інструментарію для проблеми інвестиційного вибору. Пропонована в роботі формалізація порушеної проблеми передбачає наявність ризику неокупності за показником чистої теперішньої вартості. На основі нечітко-множинної методології сформульовано модель вибору оптимального інвестиційного проекту з множин альтернативних варіантів для нечіткої постановки задачі.

Ключові слова: інвестиційний проект, невизначеність, ризик, теорія нечітких множин, нечітка оцінка, функція розподілу ступенів можливості.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена развитию инструментария для проблемы инвестиционного выбора. Предпринятая в работе формализация затронутой проблемы предполагает наличие риска неокупаемости по показателю чистой приведенной стоимости. На основе нечетко-множественной методологии сформулирована модель выбора оптимального инвестиционного проекта из множеств альтернативных вариантов для нечеткой постановки задачи.

Ключевые слова: инвестиционный проект, неопределенность, риск, теория нечетких множеств, нечеткая оценка, функция распределения степеней возможности.

ANNOTATION
The paper is devoted to the development of tools for the problem of investment selection, when the initial parameters of investment alternatives are described by fuzzy interval numbers or estimates. Proposed in work formalization of considered problem involves a risk of non-repayment represented by net present value. On the basis of the relevant developments in the framework of fuzzy set methodology has been formulated a model of selecting the optimal investment project from a variety of alternatives for the fuzzy formulation of the problem.

Keywords: investment project, uncertainty, risk, fuzzy sets theory, fuzzy estimate, possibility degrees distribution functions.

Завантажити статтю (pdf)