Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лесік І.М., Тищенко М.В. Організаційно-правові аспекти діяльності товарних бірж

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено порядок організації діяльності товарних бірж в Україні, регламентований законодавчо-нормативними актами. Розглянуто діяльність товарних бірж як ринковий механізм прозорого ціноутворення, оптимізації витрат, мінімізації ризиків. Проаналізовано тенденції розвитку товарних бірж в Україні. Запропоновано шляхи вирішення проблемних питань організаційно-правової діяльності товарних бірж.

Ключові слова: товарна біржа, біржова торгівля, ризики, сільськогосподарська продукція, спотовий ринок.

АННОТАЦИЯ
В статье исследован порядок организации деятельности товарных бирж в Украине, регламентированный законодательно-нормативными актами. Рассмотрена деятельность товарных бирж как рыночный механизм прозрачного ценообразования, оптимизации затрат, минимизации рисков. Проанализированы тенденции деятельности товарных бирж в Украине. Предложены пути решения проблемных вопросов организационно-правовой деятельности товарных бирж.

Ключевые слова: товарная биржа, биржевая торговля, риски, сельскохозяйственная продукция, спотовый рынок.

АNNOTATION
In the article the organizational order of commodity exchanges in Ukraine, which is regulated by legislation and regulations is discussed. The activities of commodity exchange as a market mechanism with transparent pricing, cost optimization and risk minimization are observed. The development tendencies of Ukrainian commodity exchanges are given. The main products which are presented on the national commodity exchanges are analyzed. The ways of legal trade exchanges issues’ solving are proposed.

Keywords: commodity exchange, stock trading, risks, agricultural products, spot market.

Завантажити статтю (pdf)