Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бурачек І.В., Біленчук О.О. Конкурентоспроможність продукції підприємств: сутність, методи оцінки та зарубіжний досвід управління

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність конкурентоспроможності продукції підприємства. Розкрито зміст об’єктів та типів суб’єктів, які здійснюють оцінку конкурентоспроможності. Запропоновано методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано зарубіжний досвід конкурентоспроможності продукції підприємств. Запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств.

Ключові слова: конкурентоспроможність, об’єкти конкурентоспроможності, методи оцінки конкурентоспроможності, зарубіжний досвід управління конкурентоспроможністю.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность конкурентоспособности продукции предприятия. Раскрыто содержание объектов и типов субъектов, осуществляющих оценку конкурентоспособности. Предложены методы оценки конкурентоспособности предприятия. Проанализирован зарубежный опыт конкурентоспособности продукции предприятий. Предложены пути повышения конкурентоспособности продукции предприятий.

Ключевые слова: конкурентоспособность, объекты конкурентоспособности, методы оценки конкурентоспособности, зарубежный опыт управления конкурентоспособностью.

АNNOTATION
The article investigates the essence of enterprise product competitiveness. The content objects and types of subjects, that assess competitiveness, were revealed. The article offers methods of evaluation competitiveness of enterprise. The foreign experience of product competitiveness of enterprises was analyzed. It suggests the ways of improving the product competitiveness of enterprise.

Key words: competitiveness, objects of competitiveness, methods of evaluation competitiveness, foreign experience of management of competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)