Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Demchenko N.V. Intellectual potential as the factor of competitiveness of the state in conditions of globalization

ANNOTATION
The article dedicated to the formation and development of intellectual potential of the country as one of the important factors of development. It is shown that the priorities of the national economic management in a globalizing economy objectively shift toward greater attention to the processes of intellectualization of employment. The article deals with the relationship with the level of competitiveness of the country's intellectual potential on the example of the EU. The problems of intellectual potential formation in modern conditions in Ukraine are analyzed. The necessity of intellectual potential motivating of the population is substantiated as important component of intellectual potential of the national economy.

Keywords: intellectual potential, globalization, motivation, competitiveness, economic growth, economics of knowledge, information society.

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено питанням формування та розвитку інтелектуального потенціалу як одного з важливих факторів розвитку країни. Показано, що пріоритети управління національною економікою в умовах глобалізації об'єктивно зміщуються в бік підвищеної уваги до процесів інтелектуалізації зайнятості населення. Розглянуто взаємозв'язок конкурентоспроможності з рівнем інтелектуального потенціалу країни на прикладі країн ЄС. Проаналізовано проблеми формування інтелектуального потенціалу України в сучасних умовах. Обґрунтовано необхідність мотивації інтелектуального потенціалу населення як важливого складника інтелектуального потенціалу національної економіки.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, глобалізація, мотивація, конкурентоспроможність, економіка знань, інформатизація суспільства.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам формирования и развития интеллектуального потенциала страны как одного из важных факторов развития страны. Показано, что приоритеты управления национальной экономикой в условиях глобализации экономики объективно смещаются в сторону повышенного внимания к процессам интеллектуализации занятости населения. Рассмотрена взаимосвязь конкурентоспособности с уровнем интеллектуального потенциала страны на примере стран ЕС. Проанализированы проблемы формирования интеллектуального потенциала Украины в современных условиях. Обоснована необходимость мотивации интеллектуального потенциала населения как важной составляющей интеллектуального потенциала национальной экономики.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, глобализация, мотивация, конкурентоспособность, экономика знаний, информатизация общества.

Завантажити статтю (pdf)