Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Петриківа О.С., Лубенська А.С. Організація контролінгу фінансових результатів діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність поняття «контролінг», визначено функції контролінгу, розглянуті завдання служби контролінгу, представлено місце контролінгу в системі управління підприємством. Надано пропозиції щодо організації контролінгу фінансових результатів діяльності підприємства та наведено алгоритм упровадження системи контролінгу.

Ключові слова: контролінг, контролінг фінансових результатів, функції контролінгу, система контролінгу, управління, алгоритм упровадження контролінгу.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность понятия «контроллинг», определены функции контроллинга, рассмотрены задачи службы контроллинга, представлено место контроллинга в системе управления предприятием. Приведены рекомендации по организации контроллинга финансовых результатов деятельности предприятия и представлен алгоритм внедрения системы контроллинга.

Ключевые слова: контроллинг, контроллинг финансовых результатов, функции контроллинга, система контроллинга, управление, алгоритм внедрения контроллинга.

АNNOTATION
The article reveals the essence of the concept of «controlling», define the functions of controlling, considered tasks of controlling, presented the place of controlling in the enterprise management system. The recommendations for the organization of the controlling of financial results in enterprise are given. The algorithm the introduction the system of controlling are presented.

Keywords: controlling, controlling of financial results, functions of controlling, system of controlling, management, algorithm the introduction of controlling.

Завантажити статтю (pdf)