Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Материалы

Косарєва І.П., Удовика Є.М. Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано значущість категорії «стійкість» в аналізі фінансового стану підприємства як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Розглянуто основні складові фінансової стійкості, визначено чинники, які впливають на стійкість підприємства. Виділено основні види фінансової стійкості та критерії оцінки. На основі останніх виділено показники оцінки фінансової стійкості на підприємстві.

Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, платоспроможність, система показників, критерії оцінки, складові фінансової стійкості, стабільний розвиток, фактори впливу.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована значимость категории «устойчивость» в анализе финансового состояния предприятия как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Рассмотрены основные составляющие финансовой устойчивости, определены факторы, которые влияют на устойчивость предприятия. Выделены основные виды финансовой устойчивости и критерии оценки. На основе последних выделены показатели оценки финансовой устойчивости на предприятии.

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, платежеспособность, система показателей, критерии оценки, составляющие финансовой устойчивости, стабильное развитие, факторы влияния.

АNNOTATION
The article substantiates the importance of the category of “stability” in the analysis of the financial condition of the enterprise in the short and long term. The main components of financial stability, as well as certain factors that affect the stability of the enterprise. The main types of financial sustainability and evaluation criteria were identified. On the basis of the last indicators of an assessment of financial stability at the enterprise are allocated.

Key words: financial stability of the enterprise, solvency, system of indicators, evaluation criteria, components of financial stability, stable development, factors of influence.

Завантажити статтю (pdf)