Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Фоміна О.В. Управлінький облік за теорією обмежень

АНОТАЦІЯ

Досліджено і розроблено теоретико-методологічні положення щодо формування і реалізації управлінського обліку як інструменту теорії обмежених систем. Розглянуто ключові моменти положень теорії обмежень, а також визначено місце та значення управлінського обліку за ТОС. Запропоновано практичні рекомендації щодо їх використання для підприємств торгівлі.

Ключові слова: метод обліку чистого грошового доходу, обмеження, прохід, теорія обмежень, управлінський облік.

АННОТАЦИЯ

Исследовано и разработано теоретико-методологические положение относительно формирования и реализации управленческого учета как инструмента теории ограниченных систем. Рассмотрены ключевые моменты положений теории ограничений, а также определенно место и значение управленческого учета, за ТОС. Предложены практические рекомендации относительно их использования для предприятий торговли.

Ключевые слова: метод учета чистого денежного дохода, ограничения, проход, теория ограничений, управленческий учет.

ANNOTATION

The paper researched and developed theoretical and methodological provisions for the formation and implementation of management accounting as a tool of Theory of Constraints. The author considered the key points of the Theory of Constraints as well as the place and importance of management accounting in the Theory. Practical recommendations for their use by trading enterprises were provided.

Keywords: net cash income accounting, constraints, throughput, theory of constraints, management accounting.

Завантажити статтю (pdf)