Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Садовська І.Б., Нагірська К.Є. Критерії оцінки якості управлінської звітності

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано критерії оцінки якості управлінської звітності, її адаптації до вимог сучасної системи локального менеджменту з урахуванням викликів глобалізованої інформаційної економіки. Представлено класичні підходи зарубіжних і вітчизняних вчених до визначення якісних характеристик управлінської звітності. Визначено основні показники корисності управлінської звітності: доречність, зрозумілість, об’єктивність і своєчасність.

Ключові слова: якість, оцінка якості, облікова інформація, управлінська звітність.

АННОТАЦИЯ

Обоснованы критерии оценки качества управленческой отчетности, ее адаптации к требованиям современной системы локального менеджмента с учетом вызовов глобализированной информационной экономики. Представлены классические подходы зарубежных и отечественных ученых к определению качественных характеристик управленческой отчетности. Определены основные показатели полезности управленческой отчетности: уместность, понятность, объективность и своевременность.

Ключевые слова: качество, оценка качества, учетная информация, управленческая отчетность.

ANNOTATION

Criteria for evaluating the quality of management reporting and its adaptation to the modern system of local management, taking into account the challenges of the globalized information economy are grounded. Classical approaches of foreign and domestic scientists to determine the quality characteristics of management accounting are presented. The main indicators of utility of management reporting: relevance, clarity, objectivity and timeliness are determined.

Keywords: quality, quality assessment, accounting information, management reporting.

Завантажити статтю (pdf)