Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кравчук Н.В. Удосконалення методики формування амортизаційного фонду на цілі відтворення засобів праці підприємствами цукрової промисловості: обліковий аспект

АНОТАЦІЯ

Висвітлено проблеми вибору джерел фінансування та достатності внутрішніх джерел фінансування на цілі відтворення засобів праці на підприємствах цукрової промисловості. Удосконалено методику відображення в обліку формування та використання коштів амортизаційного фонду. Запропоновано створювати інноваційний фонд для забезпечення розширеного відтворення засобів праці.

Ключові слова: засоби праці, просте відтворення, розширене відтворення, амортизаційний фонд, інноваційний фонд.

АННОТАЦИЯ

Рассмотрено проблемы выбора источников финансирования та достаточности внутренних источников финансирования на цели воспроизводства средств труда на предприятиях сахарной промышленности. Усовершенствовано методику отображения в учете создания та использования средств амортизационного фонда. Предложено создавать инновационный фонд для расширенного воспроизводства средств труда.

Ключевые слова: средства труда, простое воспроизводство, расширенное воспроизводство, амортизационный фонд, инновационный фонд

ANNOTATION

The article shows the problems of choosing financing sources and sufficiency of internal funding sources for the purposes of reproduction of labor means in the sugar industry enterprises. The technique of creation and use the depreciation fund is improved. It is proposed to create an innovative fund for the expanded reproduction of labor means.

Keywords: labor means, simple reproduction, expanded reproduction, depreciation fund, innovative fund.

Завантажити статтю (pdf)