Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кіртока Р.Г. Особливості проведення аудиту виробничих запасів в сучасних умовах на підприємствах харчовій промисловості

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано особливості аудиту виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості, розглянуто методику проведення аудиту виробничих запасів, а саме мету, завдання, об’єкти, джерела інформації і послідовність аудиту виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості.

Ключові слова: виробничі запаси, аудит, мета аудиту виробничих запасів, послідовність проведення аудиту виробничих запасів, бухгалтерський облік виробничих запасів.

АННОТАЦИЯ

Проанализированы особенности аудита производственных запасов на предприятиях пищевой промышленности, рассмотрена методика проведения аудита производственных запасов, а именно цель, задачи, объекты, источники информации и последовательность аудита производственных запасов на предприятиях пищевой промышленности.

Ключевые слова: производственные запасы, аудит, цель аудита производственных запасов, последовательность проведения аудита производственных запасов, бухгалтерский учет производственных запасов.

ANNOTATION

This paper analyzes the features of inventory audit in food industry enterprises, the technique of inventory audit, namely, goal, objectives, facilities, information sources, sequence of inventory audit in the food industry enterprises.

Keywords: inventory, audit, purpose of auditing, sequence of inventory audit, inventory accounting.

Завантажити статтю (pdf)