Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Белова І.М. Тенденції гармонізації та стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності

АНОТАЦІЯ

Гармонізація обліку надає іншим актуальним проблемам у сфері обліку міжнародного значення, спрямовуючи процес обміну економічною інформацією таким чином, щоб забезпечити для її користувачів можливість створення єдиного підходу до вирішення облікових проблем. Стаття присвячена дослідженню та систематизації інформації щодо гармонізації й стандартизації бухгалтерського обліку та застосування Міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні.

Ключові слова: бухгалтерський облік, економічна інтеграція, глобалізація обліку, стандартизація обліку, уніфікація обліку, управління, інформаційне забезпечення, міжнародні стандарти обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності.

АННОТАЦИЯ

Гармонизация учета придает и другим актуальным проблемам в сфере учета международного значения, направляя процесс обмена экономической информацией таким образом, чтобы обеспечить для пользователей возможность создания единого подхода к решению учетных проблем. Статья посвящена исследованию и систематизации информации по гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета и применения международных стандартов учета и отчетности в Украине.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономическая интеграция, глобализация учета, стандартизация учета, унификация учета, управления, информационное обеспечение, международные стандарты учета, международные стандарты финансовой отчетности.

ANNOTATION

Harmonization of accounting attaches international importance to another relevant problems existing in area of accounting, directing process of an exchange of the economic information in such a way to provide users with a possibility of creation of the uniform approach to the solution of registration problems. Article is devoted to research and ordering of the information on harmonization and standardization of accounting and application of the international standards of accounting and reporting in Ukraine.

Keywords: accounting, economic integration, globalization of accounting, accounting standardization, harmonization of accounting, management, information technology, international accounting standards, international financial reporting standards.

Завантажити статтю (pdf)