Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Стрижиченко К.А. Формування нової економіки України як передумова трансформації регулювання фінансового ринку

АНОТАЦІЯ

У статті визначено основні характерні риси нової світової економіки. Динамічний аналіз цієї економіки дозволив визначити основні періоди її трансформації з позиції зміни економічної парадигми. Досліджено риси нової економіки на прикладі економіки України, що охарактеризувало підпорядкованість розвитку національної економіки сучасним світовим тенденціям.

Ключові слова: нова світова економіка, фінансовий ринок, глобалізація, інтерналізація, знання парадигм.

АННОТАЦИЯ

В статье определены основные характерные черты новой мировой экономики. Динамический анализ этой экономики позволил определить основные периоды ее трансформации с позиции изменения экономической парадигмы. Проведено исследование черт новой экономики на примере экономики Украины, что охарактеризовало подчиненность развития национальной экономики современным мировым тенденциям.

Ключевые слова: новая мировая экономика, финансовый рынок, глобализация, интернализация, знания парадигм.

АNNOTATION

In the article we determine the main characteristics of the new global economy. The dynamic analysis of the global economy has allowed to identify the main periods of its transformation from a position of changing economic paradigm. Research of the new economy characteristics in the Ukraine describes the subordination of national economic development trends of the modern world.

Keywords: new global economy, financial markets, globalization, internalization, knowledge paradigm.

Завантажити статтю (pdf)