Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пучко І.В. Тенденції і пріоритети розвитку злиттів і поглинань в умовах інституційних трансформацій

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто теоретичні аспекти й особливості угод злиття та поглинання, наведено відмінності між поняттями «злиття» та «поглинання». Розглянуто основні етапи розвитку українського ринку злиттів і поглинань та причини, що спонукають компанії до укладання угод M&A. Проведено аналіз динаміки та сучасного стану ринку злиття та поглинання, визначено пріоритети подальшого розвитку злиттів і поглинань в Україні.

Ключові слова: злиття та поглинання, ринок M&A, інтеграція, інвестори, інвестиції, М&А-операції.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены теоретические аспекты и особенности сделок слияния и поглощения, приведены различия между понятиями «слияние» и «поглощение». Рассмотрены основные этапы развития украинского рынка слияний и поглощений, причины, побуждающие компании к заключению сделок M&A. Проведен анализ динамики и современного состояния рынка слияний и поглощений, определены приоритеты дальнейшего развития слияний и поглощений в Украине.

Ключевые слова: слияния и поглощения, рынок M&A, интеграция, инвесторы, инвестиции, М&А-сделки.

ANNOTATION

The article deals with the theoretical aspects and features of mergers and acquisitions, given the differences between the concepts of “merger” and “acquisition”. The author considered the main stages of development of Ukrainian market of mergers and acquisitions, the reasons that motivate companies to M&A contracting. The analysis of the current state and dynamics of mergers and acquisitions, the priorities for further development of mergers and acquisitions in Ukraine are provided.

Keywords: mergers and acquisitions, M&A market, integration, investors, investment, M&A transactions.

Завантажити статтю (pdf)