Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мельнічук Н.О. Аналіз діяльності комерційних банків, як спосіб підтримки ліквідності і забезпечення їх функціонування

АНОТАЦІЯ

Здійснено аналіз банків, які надають іпотечні кредити на купівлю житла, наведено динаміку активів, зобов’язань, кредитів банків протягом 2003–2014 рр. Проаналізовано баланси банків у частині активів, кредитів та зобов’язань, визначено частку кредитів в активах банків протягом 2003–2014 рр. та співвідношення зобов’язань до активів. Проаналізовано фінансові показники АТ «Ощадбанк», сформовано прогноз функціональної залежності зобов’язань до активів від кредитів до активів, а також прогноз функціональної залежності зобов’язань до активів від кредитів до активів.

Ключові слова: активи, зобов’язання, апроксимація дискретних точок, ліквідність, баланс банку.

АННОТАЦИЯ

Произведен анализ банков, которые предоставляют ипотечные кредиты на покупку жилья, приведена динамика активов, обязательств, кредитов банков на протяжении 2003–2014 гг. Проанализировано балансы банков в части активов, кредитов и обязательств, определено долю кредитов в активах банков на протяжении 2003–2014 гг. и соотношения обязательств к активам. Проанализировано финансовые показатели АО «Ощадбанк», представленный прогноз функциональной зависимости обязательств к активам от кредитов к активам, а также прогноз функциональной зависимости обязательств к активам от кредитов к активам.

Ключевые слова: активы, обязательства, апроксимация дискретных точек, ликвидность, баланс банка.

ANNOTATION

The analysis of banks, which provide the mortgage credits was made and dynamics of assets, commitments and credits during 2003–2014 was given. Banks’ balances in assets part, credits and commitments were analysed, the share of loans in banks’ assets during 2003–2014 and the correlation between assets and commitments were determined. The financial data of “Oshchadbank” were analysed, the forecast of the functional dependence of commitments/assets on the credits/assets was given.

Keywords: assets, commitments, approximation of discrete points, liquidity, bank’s balance.

Завантажити статтю (pdf)