Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ковалів І.З. Інвестування активів недержавних пенсійних фондів

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано основні напрямки інвестування пенсійних активів недержавних пенсійних фондів (НПФ). Встановлено ряд проблем з розміщення активів пенсійних фондів, оскільки законодавчо не вирішено багато питань щодо операцій в іноземній валюті, що унеможливлює інвестування пенсійних коштів за кордон. Запропоновано збільшення об’єктів інвестування пенсійних коштів, що дасть змогу диверсифікувати активи та компенсувати падіння їх вартості, забезпечить збереження коштів учасників фонду.

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, інвестиційний портфель, інвестиційна діяльність, пенсійні активи, пенсійні внески.

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы основные направления инвестирования пенсионных активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Установлено ряд проблем размещения активов пенсионных фондов, поскольку законодательно не решены многие вопросы по операциям в иностранной валюте, что делает невозможным инвестирование пенсионных средств за рубеж. Предложено увеличения объектов инвестирования пенсионных средств, что позволит диверсифицировать активы и компенсировать падение их стоимости, обеспечит сохранение средств участников фонда.

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, инвестиционный портфель, инвестиционная деятельность, пенсионные активы, пенсионные взносы.

ANNOTATION

Main ways of investment of pension assets of non-state pension funds (NPF) are analyzed in the article. The author determined a number of problems as to the assets of pension funds. Furthermore, a lot of issues of legal issues regarding foreign currency transactions aren’t solved which, in its turn, makes it impossible to invest pension funds abroad. It is suggested to increase a number of investees of pension funds as far as it helps to diversify assets and offset the decline in their value. Moreover, it will provide cost savings of fund participants.

Keywords: non-state pension funds, investment portfolio, investment activity, pension assets, pension contributions.

Завантажити статтю (pdf)