Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кміть В.М., Якимчук Ю.Ю. Особливості справляння та адміністрування ЄСВ У 2015 році

АНОТАЦІЯ

Нарешті була узгоджена компромісна пропозиція для здійснення радикального скорочення єдиного соціального внеску – залишити нинішню ставку ЄСВ на заробітну плату в розмірі до двох мінімальних заробітних плат і застосовувати знижену ставку до сум, що перевищують дві мінімальні зарплати. У статті розглянуто основні положення щодо збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2015 р.

Ключові слова: єдиний соціальний внесок, реформа ЄСВ, загально-обов’язкове державне соціальне страхування, ставки ЄСВ, платники податків, легалізація заробітної плати.

АННОТАЦИЯ

Согласовано компромиссное предложение для осуществления радикального сокращения единого социального взноса – оставить существующую ставку ЕСВ на заработную плату в размере до двух минимальных заработных плат и применять пониженную ставку до сумм, превышающих две минимальные зарплаты. В статье рассмотрены основные положения по сбору и учёту единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в 2015 г.

Ключевые слова: единый социальный взнос, реформа ЕСВ, общеобязательное государственное социальное страхование, ставки ЕСВ, налогоплательщики, легализация заработной платы.

АNNOTATION

At last, а compromise proposal to conduct a radical reduction of the unified social tax (UST) has been agreed upon – to leave the existing UST rate for salaries at the amount of up to two minimum wages and apply a lowered rate for the sums exceeding two minimum wages. Main positions of the collection and registration of the unified social tax for mandatory state social insurance in 2015 are considered in the article.

Keywords: unified social tax, UST reform, mandatory state social insurance, UST rates, taxpayers, salary legalization.

Завантажити статтю (pdf)