Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Данилишин В.І., Стефанків О.М., Ціжма О.А. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії

АНОТАЦІЯ

У статті подано аналіз сучасного стану та практики адміністрування транспортного податку в Україні та в окремих розвинених зарубіжних країнах. Виявлено основні проблемні моменти й неоднозначні трактування у Податковому кодексі України щодо справляння транспортного податку та запропоновано шляхи його удосконалення, враховуючи досвід розвинених зарубіжних держав.

Ключові слова: доходи бюджету, податок, транспортний податок, доходи населення, фіскальне навантаження.

АННОТАЦИЯ

В статье представлен анализ современного состояния и практики администрирования транспортного налога в Украине и в отдельных развитых зарубежных странах. Указаны основные проблемные моменты и неоднозначные трактовки в Налоговом кодексе Украины относительно взимания транспортного налога и предложены пути его усовершенствования, учитывая опыт развитых зарубежных государств.

Ключевые слова: доходы бюджета, налог, транспортный налог, доходы населения, фискальная нагрузка.

АNNOTATION

The article focuses on the current state of the practice and administration of vehicle tax in Ukraine and in some developed foreign countries. The basic problem points and ambiguous interpretation of the Tax Code of Ukraine on vehicle tax collection and the ways of its improvement, taking into account the experience of developed foreign countries are depicted.

Keywords: budget revenues, tax, vehicle tax, personal income, fiscal burden.

Завантажити статтю (pdf)