Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гринчишин І.М., Проць В.І. Тенденції формування та використання фінансових ресурсів пенсійного страхування в Україні

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено розробці практичних рекомендацій щодо виявлення особливостей формування та використання фінансових ресурсів пенсійного страхування в Україні. На підставі проведеного аналізу з’ясовано основні тенденції формування доходів та здійснення видатків, виділено проблемні аспекти, що потребують оптимізації бюджету Пенсійного фонду України.

Ключові слова: пенсійне страхування, Пенсійний фонд України, фінансові ресурси, бюджет, доходи, видатки, дефіцит фінансових ресурсів.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена разработке практических рекомендаций по выявлению особенностей формирования и использования финансовых ресурсов пенсионного страхования. На основании проведенного анализа выяснено основные тенденции формирования доходов и осуществления расходов, выделено проблемные аспекты, требующие оптимизации бюджета Пенсионного фонда Украины.

Ключевые слова: пенсионное страхование, Пенсионный фонд Украины, финансовые ресурсы, бюджет, доходы, расходы, дефицит финансовых ресурсов.

АNNOTATION

The article is devoted to practical recommendations concerning perfection of the formation and use of financial resources of pension insurance in Ukraine. On the basis of the analysis, the basic tendencies of income and expenditure of pension insurance in Ukraine are found out, problem aspects which need optimization of budget of the Pension Fund in Ukraine are allocated.

Keywords: pension insurance, the Pension Fund of Ukraine, financial resources, budget, revenues, expenses, lack of financial resources.

Завантажити статтю (pdf)