Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Риндзак О.Т. Міжнародна економічна інтеграція в системі чинників державної міграційної політики

АНОТАЦІЯ

Уточнено суть міжнародної економічної інтеграції та розглянуто основні її рівні (мікро-, мезо-, макро-, мегарівень). Доповнено типову класифікацію форм міжнародної економічної і політичної інтеграції такими полярними її проявами, як автаркія та федералізація. Крім того, коротко висвітлено поняття глобалізації, регіоналізації, глобальної інтеграції; з’ясовано характер впливу інтеграційних процесів на міграційну сферу.

Ключові слова: міжнародна інтеграція, форми інтеграції, рівні інтеграції, глобалізація, регіоналізація, міграція.

АННОТАЦИЯ

Уточнено суть международной экономической интеграции и рассмотрены основные ее уровни (микро-, мезо-, макро-, мегауровень). Типичная классификация форм международной экономической и политической интеграции дополнена такими полярными ее проявлениями, как автаркия и федерализация. Кроме того, кратко освещены понятия глобализации, регионализации, глобальной интеграции; выяснен характер влияния интеграционных процессов на миграционную сферу.

Ключевые слова: международная интеграция, формы интеграции, уровни интеграции, глобализация, регионализация, миграция.

ANNOTATION

The essence of international economic integration is specified and its levels are examined (micro-, meso-, macroand megalevel). Typical classification of forms of international economic and political integration is supplemented by its polar manifestations, such as autarchy and federalization. Besides, the concept of globalization, regionalization and global integration is briefly highlighted; the influence of integration processes on migration is covered.

Keywords: international integration, forms of integration, level of integration, globalization, regionalization, migration.

Завантажити статтю (pdf)