Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Решетова Г.І. Принципи формування і використання трудового потенціалу пов’язаного з трудовою міграцією

АНОТАЦІЯ

У статті дано визначення поняттю «трудовий потенціал», визначено основні принципи формування та розвитку трудового потенціалу з огляду впливу на нього трудової міграції, розглянуто процес формування трудового потенціалу з кількісної і якісної сторін, визначено позитивний та негативний вплив трудової міграції на розвиток трудового потенціалу України.

Ключові слова: трудовий потенціал, формування, розвиток, використання, трудова міграція, міграційний рух населення.

АННОТАЦИЯ

В статье дано определение понятию «трудовой потенциал», определены основные принципы формирования и развития трудового потенциала с учетом влияния на него трудовой миграции, рассмотрен процесс формирования трудового потенциала с количественной и качественной сторон, определено позитивное и негативное влияние трудовой миграции на развитие трудового потенциала Украины.

Ключевые слова: трудовой потенциал, формирование, развитие, использование, трудовая миграция, миграционное движение населения.

ANNOTATION

In the article the definition of the term «labor potential», defined the main principles of formation and development of labor potential taking into account the impact of labour migration, the process of the formation of the labour potential of quantitative and qualitative sides, defined positive and negative impact of labour migration on the development of labor potential of Ukraine.

Keywords: labor potential, formation, development, use, labour migration, migration of population.

Завантажити статтю (pdf)