Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кравець І.М. Роль компетенцій у розвитку та оцінюванні людського потенціалу

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена розкриттю сутності компетенцій та компетентності особистості та їх ролі у розвитку людського потенціалу. Враховуючи необхідність орієнтації на економіку знань у сучасному українському суспільстві, увага зосереджена на важливості формування компетентнісно орієнтованої освіти, а також застосування компетентнісного підходу до оцінки рівня людського потенціалу.

Ключові слова: людський потенціал, освіта, знання, кваліфікація, компетентність, компетенції, компетентнісний підхід.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена раскрытию сущности компетенций и компетентности личности и их роли в развитии человеческого потенциала. Учитывая необходимость ориентации на экономику знаний в современном украинском обществе, внимание сосредоточено на важности формирования компетентно ориентированного образования, а также применения компетентностного подхода к оценке уровня человеческого потенциала.

Ключевые слова: человеческий потенциал, образование, знания, квалификация, компетентность, компетенции, компетентностный подход.

АNNOTATION

The article is devoted disclosure, competence and expertise of the individual and their role in human development. Given the need to focus on the knowledge economy in modern Ukrainian society, attention is focused on the importance of formation of competence-based education, as well as the application of the competency approach to determine the level of human development.

Keywords: human capital, education, knowledge, skills, competence, competence, competence approach.

Завантажити статтю (pdf)