Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Соболєва Г.Г. Напрями удосконалення економічного механізму управління екологічним розвитком підприємства

АНОТАЦІЯ

Одним із негативних наслідків економічного зростання є інтенсифікація впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Дослідження підтверджують, що Україна перебуває у стані затяжної економічної кризи, котра поглиблюється і негативно впливає як на конкурентоспроможність національної економіки, так і на якість життя людей.

Ключові слова: економічний механізм, екополітика, еколого-економічної діяльності, екологічний маркетинг, природокористування, екологічний розвиток.

АННОТАЦИЯ

Одним из негативных последствий экономического роста является интенсификация влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Исследования подтверждают, что Украина находится в состоянии затяжного экономического кризиса, который углубляется и негативно влияет как на конкурентоспособность национальной экономики, так и на качество жизни людей.

Ключевые слова: экономический механизм, экополитика, эколого-экономической деятельности, экологический маркетинг, природопользования, экологическое развитие.

АNNOTATION

Оne of the negative consequences of economic growth is intensification of the impact of human activities on the environment. Studies confirm that Ukraine is experiencing a protracted economic crisis that deepens and negatively affects the competitiveness of the national economy and the quality of life.

Keywords: economic mechanism, environmental policy, environmental and economic activity, environmental marketing, environmental management, environmental development.

Завантажити статтю (pdf)