Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Демидюк С.М. Організаційні та фінансові аспекти корпоратизації лісового господарства України

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено нормативно-правове забезпечення функціонування корпорації та можливості створення нею філій, визначено шляхи реорганізації державних лісогосподарських підприємств у корпоративну структуру із вдосконаленням системи мотивації діяльності працівників та обґрунтовано використання нової системи вилучення до державного бюджету лісоресурсної ренти.

Ключові слова: державне лісове господарство, корпорація, філія, лісоресурсна рента, розподіл прибутку.

АННОТАЦИЯ

В статье исследовано нормативно-правовое обеспечение функционирования корпорации и возможности создания ее филиалов, определены пути реорганизации государственных лесохозяйственных предприятий в корпоративную структуру с совершенствованием системы мотивации деятельности работников и обосновано использование новой системы изъятия в государственный бюджет лесоресурсной ренты.

Ключевые слова: государственное лесное хозяйство, корпорация, филиал, лесоресурсная рента, распределение прибыли.

АNNOTATION

The paper investigates regulatory framework of operation of the corporation and the possibility of creating its subsidiaries, the ways of restructuring state forestry enterprises in the corporate structure improving motivation of employees and reasonable use of the new system of exemption of forest rents from the state budget.

Keywords: state forestry, corporation, subsidiary, forest rent, profit distribution.

Завантажити статтю (pdf)