Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Скібська К.О. Проблеми розвитку сучасного ринку праці в Україні

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку сучасного ринку праці в Україні. Розкрито ключові проблеми розвитку ринку праці. Досліджено основні соціально-економічні тенденції. Доведено причини та наслідки змін, що відбуваються на ринку праці. Визначено перспективні напрями розвитку ринку праці в умовах формування інформаційного суспільства.

Ключові слова: ринок праці, соціально-технічний розвиток, трансформаційні процеси, рівень безробіття, неформальна зайнятості, коопераційні зв’язки, рекрутингові послуги, регіональні програми розвитку.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам развития современного рынка труда в Украине. Раскрыты ключевые проблемы развития рынка труда. Исследованы основные социальноэкономические тенденции. Изучены причины и последствия изменений, происходящих на рынке труда. Определены перспективные направления развития рынка труда в условиях формирования информационного общества.

Ключевые слова: рынок труда, социально-экономическое развитие, трансформационные процессы, уровень безработицы, неформальная занятость, кооперационные связи, рекрутинговые услуги, региональные программы развития.

ANNOTATION

Article is devoted to topical issues of the modern labor market in Ukraine. It discloses the key problems of labor market development. The main social and economic trends are studied. The causes and consequences of changes occurring in the labor market are highlighted. The promising areas for development of labor market in conditions of formation information society are determined.

Keywords: labor market, social and economic development, transformation processes, unemployment, informal employment, cooperative relations, recruitment services, regional development programs.

Завантажити статтю (pdf)