Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Завальнюк С.О. Методичний підхід до оцінки розвитку паливно-енергетичного комплексу країни в контексті його інвестиційного забезпечення

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена розробці методичного підходу до оцінки розвитку ПЕК комплексу України. Встановлено, що розвиток ПЕК є запорукою сталого розвитку національної економіки. Запропоновано методичний підхід до оцінки розвитку ПЕК, який ґрунтується на використанні критеріїв забезпеченості енергоресурсами, споживання енергоресурсів та енергоефективності.

Ключові слова: енергетика, паливно-енергетичний комплекс, розвиток, критерійоцінки, національна економіка, інвестиційне забезпечення

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена разработке методического подхода оценки развития ТЭК Украины. Установлено, что развитие ТЭК является залогом обеспечения устойчивого развития национальной экономики. Предложен методический подход оценки развития ТЭК, основанный на использовании критериев обеспеченности энергоресурсами, потребления энергоресурсов и энергоэффективности.

Ключевые слова: энергетика, топливно-энергетический комплекс, развитие, критерий оценки, национальная экономика, инвестиционное обеспечение

АNNOTATION

The article is devoted to formation of a methodical approach to assessment of the development of the fuel and energy complex of Ukraine. It was established that the sustainable development of the national economy is determined by the development of energy sector. The methodical approach to assessment of the development of the fuel and energy complex, which is based on the use of criteria energy sufficiency, energy consumption and energy efficiency, was proposed.

Keywords: energy, fuel and energy complex, development, assessment criterion, national economy, investment maintenance.

Завантажити статтю (pdf)