Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Данилів Б.В., Лебединська О.І., Ксьонова О.В. Основні переваги логістичної переорієнтації системи збуту молока у сільськогосподарських підприємствах Харківської області

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано доцільність та основні переваги впровадження концепції логістичного управління при формуванні збутової політики підприємств – виробників молока як стимулу до сталого розвитку вітчизняного скотарства, підвищення рівня економічної та соціальної ефективності виробництва, а також конкурентоспроможності на ринку молока Харківської області.

Ключові слова: логістика, збут, переорієнтація, ринок молока.

АННОТАЦИЯ

Обоснована целесообразность и основные преимущества внедрения концепции логистического управления при формировании сбытовой политики предприятий – производителей молока как стимула к устойчивому развитию отечественного скотоводства, повышению уровня экономической и социальной эффективности производства, а также конкурентоспособности на рынке молока Харьковской области.

Ключевые слова: логистика, сбыт, переориентация, рынок молока.

АNNOTATION

The author proved the expediency and the main advantages of the logistics management concept in shaping of milk manufacturers marketing policy, as an incentive to the sustainable development of domestic cattle breeding, improvement of economic and social production efficiency and in order to increase their competitiveness in the milk market of the Kharkiv region.

Keywords: logistics, sales, reorientation, milk market.

Завантажити статтю (pdf)