Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Безродна О.С. Удосконалення механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону відповідно до вимог існування екологічного суспільства

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто зміст державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів з точки зору різних дослідників. Доведено необхідність удосконалення механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону відповідно до вимог існування екологічного суспільства. Досліджено сутність екологічного суспільства та засоби його досягнення.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток регіону, державне регулювання, екологічне суспільство, екологічна політика держави, екологічна свідомість.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено содержание государственного регулирования социально-экономического развития регионов с точки зрения различных исследователей. Доказана необходимость усовершенствования механизмов государственного регулирования социально-экономического развития региона в соответствии с требованиями экологического общества. Исследована сущность экологического общества и средства его достижения.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, государственное регулирование, экологическое общество, экологическая политика государства, экологическое сознание.

АNNOTATION

The article considers the content of state regulation of socio-economic development of regions in terms of different researchers. The necessity of improving mechanisms of state regulation of social and economic development of the regions in accordance with requirements of ecological society is proved. The essence of ecological society and the direction of its achievement are studied.

Keywords: socio-economic regional development, state regulation, ecological society, environmental state policy, environmental awareness.

Завантажити статтю (pdf)