Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шапошников К.С. Сучасні джерела підвищення процесної конкурентоспроможності: модернізація корпоративних підприємств

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена висвітленню проблем модернізації корпоративних підприємств як джерела конкурентоспроможності. Базуючись на критичному аналізі динаміки розвитку корпоративного сектора, запропоновано заходи щодо підвищення ефективності функціонування корпоративного сектора національної економіки.

Ключові слова: конкурентоспроможність, корпоративний сектор, корпоративне підприємство, модернізація, національна економіка.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена рассмотрению проблем модернизации корпоративных предприятий как источника конкурентоспособности. Базируясь на критическом анализе динамики развития корпоративного сектора, предложены мероприятия по повышению эффективности функционирования корпоративного сектора национальной экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, корпоративный сектор, корпоративное предприятие, модернизация, национальная экономика.

АNNOTATION

The article is devoted to the problems of modernization as a source of corporate competitiveness. Based on the analysis of the dynamics of the corporate sector, and suggests measures to improve the efficiency of the corporate sector of the national economy. The article is devoted to the problems of modernization as a source of corporate competitiveness. Based on the analysis of the dynamics of the corporate sector, and suggests measures to improve the efficiency of the corporate sector of the national economy.

Keywords: competitiveness, corporate sector, corporate enterprise, modernization, national economy.

Завантажити статтю (pdf)