Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Рябченко І.М. Удосконалення методичних підходів до ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах з урахуванням вимог ринку

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано підходи до маркетингового ціноутворення, основні переваги та недоліки використання концепцій ціноутворення для вітчизняних промислових підприємств. Удосконалено узагальнену модель маркетингового ціноутворення з урахуванням підходів та типів цінової політики. Надано пропозиції щодо етапів формування ціни для промислових підприємств машинобудівної галузі.

Ключові слова: маркетингова цінова політика, підходи до ціноутворення, типи цінової політики, модель ціни, промислові підприємства.

АННОТАЦИЯ

Проанализированы подходы к маркетинговому ценообразованию, основные преимущества и недостатки использования концепций ценообразования для отечественных промышленных предприятий. Усовершенствована обобщенная модель маркетингового ценообразования с учетом подходов и типов ценовой политики. Даны предложения по этапам формирования цены для промышленных предприятий машиностроительной отрасли.

Ключевые слова: маркетинговая ценовая политика, подходы к ценообразованию, типы ценовой политики, модель цены, промышленные предприятия.

ANNOTATION

The article deals with approaches to the marketing pricing, main advantages and disadvantages to use pricing conceptions for native industrial enterprises. The generalized model of the marketing pricing is improved, considering price policy approaches and types. The propositions concerning pricing for machinebuilding industrial enterprises are given.

Keywords: marketing price policy, approaches to pricing, types of the price policy, price model, industrial enterprises.

Завантажити статтю (pdf)