Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Преображенська О.С. Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства

АНОТАЦІЯ

Розглянуто функцію безпеки з позиції необхідності забезпечення дієздатності суб’єкта господарювання, проаналізовано методичне забезпечення фіксування стану економічної безпеки. Визначено теоретико-методологічну базу для вивчення базових аспектів організації управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві. Представлено інструментарій управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, організація, управління, інструментарій, методичне забезпечення.

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены функции безопасности с позиции необходимости обеспечения дееспособности предприятия, проанализировано методическое обеспечение фиксирования состояния экономической безопасности. Определена теоретико-методологическая база для изучения базовых аспектов организации управления финансово-экономической безопасностью на предприятии. Представлен инструментарий управления финансово-экономической безопасностью предприятия.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, организация, управление, инструментарий, методическое обеспечение.

ANNOTATION

The article considers the security functions from the perspective of the need to ensure the viability of the enterprise, analyzes the methodological support of fixing the state of economic security. Theoretical and methodological framework of the basic aspects of the organisation of financial and economic security of the enterprise is defined. The toolkit of financial and economic security is presented.

Keywords: financial and economic security, organization, management, tools, methodological support.

Завантажити статтю (pdf)