Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Парубець О.М. Моделювання мережевих структур на транспорті з використанням елементів теорії графів

АНОТАЦІЯ

Вивчено застосування основних положень теорії графів для моделювання мережевої взаємодії підприємств транспорту. Встановлено, що теорія графів у дослідженні мережевих структурах на транспорті виявляє взаємозв’язки між їх учасниками, поведінка яких досліджується з врахуванням обмежень та можливостей, накладених мережами з метою подальшої оптимізації структури останніх.

Ключові слова: теорія графів, мережі, підприємства транспорту, моделювання, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ

Изучено применение основных положений теории графов для моделирования сетевого взаимодействия предприятий транспорта. Установлено, что теория графов в исследовании сетевых структур на транспорте обнаруживает взаимосвязи между их участниками, поведение которых исследуется с учетом ограничений и возможностей, наложенных сетями с целью дальнейшей оптимизации структуры последних.

Ключевые слова: Теория графов, сети, предприятия транспорта, моделирование, конкурентоспособность.

ANNOTATION

This article is devoted to the application of the basic tenets of the graphs theory for modeling networking transport enterprises. Graph theory in the study of network structures in transport reveals the relationship between the parties whose behavior is investigated taking into account the constraints and opportunities imposed by the network in order to further optimize of them structure.

Keywords: graph theory, network, transport companies modeling, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)