Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Павленко І.І., Гонтюк В.А. Взаємозв’язок стратегічного плану управління кадровим потенціалом та конкурентної стратегії організації

АНОТАЦІЯ

Акцентовано на важливості стратегічно орієнтованого управління кадровим потенціалом організації. Виявлено особливості розробки стратегічного плану управління кадровим потенціалом залежно від конкурентної стратегії організації. Запропоновано схему розробки стратегічного плану управління кадровим потенціалом шляхом здійснення SWOT-аналізу, аналізу конкурентного середовища, визначення основних конкурентних переваг організації, вибору конкурентної стратегії та стратегії управління кадровим потенціалом.

Ключові слова: стратегічний план управління кадровим потенціалом, конкурентна стратегія, SWOT-аналіз, аналіз конкурентного середовища, конкурентні переваги.

АННОТАЦИЯ

Акцентировано на важности стратегически ориентированного управления кадровым потенциалом организации. Выявлены особенности разработки стратегического плана управления кадровым потенциалом в зависимости от конкурентной стратегии организации. Предложена схема разработки стратегического плана управления кадровым потенциалом путем осуществления SWOT-анализа, анализа конкурентной среды, определения основных конкурентных преимуществ организации, выбора конкурентной стратегии и стратегии управления кадровым потенциалом.

Ключевые слова: стратегический план управления кадровым потенциалом, конкурентная стратегия, SWOTанализ, анализ конкурентной среды, конкурентные преимущества.

ANNOTATION

Authors focused on the importance of strategic human resources management in the organization. This study provides the development features of strategic plan of human resources management based on competitive strategy. The paper proposes a scheme of strategic plan of human resources management through SWOT-analysis, competitive environment analysis, identification of basic competitive advantages, selection of competitive strategy and strategy of human resources management.

Keywords: strategic plan of human resources management, competitive strategy, SWOT-analysis, competitive environment, competitive advantage.

Завантажити статтю (pdf)