Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кононова І.В. Методологія та практика процесного управління будівельним підприємством

АНОТАЦІЯ

Наведено результати наукового дослідження елементів методології процесного управління. Досліджено практику застосування бізнес-процесів на підприємстві. Розроблено принципи процесного управління підприємствами в умовах нестійкого розвитку. Зазначено вплив процесного управління на підвищення результативності діяльності підприємства.

Ключові слова: процес, бізнес-процес, будівельне підприємство, управління підприємством, бенчмаркинг, реінжиніринг.

АННОТАЦИЯ

Приведены результаты научного исследования элементов методологии процессного управления. Исследовано практику применения бизнес-процессов на предприятии. Разработаны принципы процессного управления предприятиями в условиях неустойчивого развития. Указано влияние процессного управления на повышение результативности деятельности предприятия.

Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, строительное предприятие, управление предприятием, бенчмаркинг, реинжиниринг.

АNNOTATION

The article provides results of scientific research of elements of the process management methodology. The practice of business processes across the enterprise has been investigated in the article. Principles of enterprises process management in terms of unsustainable development were developed in the paper. Influence of process management on improvement of the efficiency of the enterprise was given in the article.

Keywords: process, business process, construction company, enterprise management, benchmarking, reengineering.

Завантажити статтю (pdf)