Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Іляш О.І., Заярна О.М. Необхiднiсть теоретичного обґрунтування й розробки системного підходу до оцінки результативності діяльності торговельного підприємства

АНОТАЦІЯ

У статті обґрунтовано необхідність застосування комплексного системного підходу до оцінювання результатів функціонування підприємств торгівлі, виходячи з виконання її основних функцій. Доведено, що форми вияву соціально-економічної результативності зумовлені намаганням отримати максимальний економічний ефект при заданих параметрах соціального характеру.

Ключові слова: соціально-економічна результативність, ефективність, фінансові результати, прибуток, товарообіг, комплексне оцінювання, системний підхід.

АННОТАЦИЯ

В статье обоснована необходимость применения комплексного системного подхода к оцениванию результатов функционирования предприятий торговли, исходя из выполнения ее основных функций. Доказано, что формы проявления социально-экономической результативности обусловлены стремлением получить максимальный экономический эффект при заданных параметрах социального характера.

Ключевые слова: социально-экономическая результативность, эффективность, финансовые результаты, прибыль, товарооборот, комплексная оценка, системный поход.

ANNOTATION

The article justified the necessity for an integrated system approach for evaluation of performance of commercial enterprise based on the implementation of its key features. It is proved that the forms of socio-economic impact are caused by attempts to get the maximum economic benefit given the parameters of social nature.

Keywords: socio-economic performance, effectiveness, financial performance, profit, turnover, comprehensive assessment, systematic approach.

Завантажити статтю (pdf)