Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Захаркін О.О. Застосування моделі Фама-Френча для оцінки впливу інновацій на дохідність фінансових активів

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано можливість застосування трьохфакторної моделі Фама-Френча, що дає змогу визначити вплив інновацій на ринкову вартість акцій підприємства. Для адаптації цієї моделі до умов фондового ринку України запропоновано використати показник понаднормативної дохідності акцій. Апробовано модель Фама-Френча для групи українських підприємств, що дало змогу встановити взаємозв’язок між дохідністю акцій вітчизняних підприємств і показниками ризиків, притаманних інноваційній діяльності.

Ключові слова: інновації, дохідність акцій, моделювання, ризики, інноваційна активність, лінійна регресія.

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована возможность применения трехфакторной модели Фама-Френча, которая позволяет определить влияние инноваций на рыночную стоимость акций предприятия. Для адаптации этой модели к условиям фондового рынка Украины предложено использовать показатель сверхнормативной доходности акций. Апробация модели Фама-Френча для группы украинских предприятий позволила установить взаимосвязь доходности акций отечественных предприятий и показателей рисков, присущих инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновации, доходность акций, моделирование, риски, инновационная активность, линейная регрессия.

АNNOTATION

In this article the possibility of the three-factor Fama-French model usage is analyzed. It allows distinguishing the influence of the innovations on the market value of the enterprise’s stocks. For the implementation of this model into the terms and conditions of Ukrainian stock market it is suggested to use the marker of the abnormal level of return on equities. The Fama-French model was used for the group of native enterprises, which enabled to set interconnection between the return on native enterprises’ stocks and risks markers, common for innovation activity.

Keywords: innovations, return on stocks, modelling, risks innovation activity, straight-line regression.

Завантажити статтю (pdf)