Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вартанова О.В. Формування компетенції підприємства у стратегічному управлінні знаннями

АНОТАЦІЯ

У статті подано визначення компетенції підприємства. Обґрунтовано, що формування компетенції підприємства здійснюється у стратегічному управлінні знаннями. Побудовано модель формування компетенції підприємства, яка дає змогу відобразити процес формування компетенції підприємства у стратегічному управлінні знаннями. Визначено етапи циклу знань підприємства, які надають можливість ідентифікувати компетенцію підприємства.

Ключові слова: знання, ідентифікація, компетенція підприємства, компетенція персоналу, стратегічне управління знаннями.

АННОТАЦИЯ

В статье дано определение компетенции предприятия. Обосновано, что формирование компетенции предприятия осуществляется в стратегическом управлении знаниями. Построена модель формирования компетенции предприятия, которая позволяет отобразить процесс формирования компетенции предприятия в стратегическом управлении знаниями. Определенны этапы цикла знаний предприятия, позволяющие идентифицировать компетенцию предприятия.

Ключевые слова: знание, идентификация, компетенция предприятия, компетенция персонала, стратегическое управление знаниями.

ANNOTATION

The determination of competence of enterprise is given. It is substantiated that formation of competence of enterprise is implemented in a strategic knowledge management. The model of forming of competence of enterprise, which allows to represent the process of forming of competence of enterprise in a strategic knowledge management, is built. The stages of cycle of knowledge of enterprise, which allow to identify the competence of enterprise, are determined.

Keywords: knowledge, identification, competence of enterprise, competence of personnel, strategic knowledge management.

Завантажити статтю (pdf)