Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бутенко Д.С., Ткачук І.І. Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення для сучасної економіки України

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена аналізу сутності поняття «трансфер інноваційних технологій», виявленню етапів його здійснення, порівнянню дефініцій «трансфер технологій» і «комерціалізація технологій». Розглянуто основні положення Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Виявлено вплив розвитку трансферу технологій на рівень інвестиційного потенціалу.

Ключові слова: інновації, трансфер технологій, комерціалізація, ідентифікація, підприємство.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу сущности понятия «трансфер инновационных технологий», определению этапов его осуществления, сравнению дефиниций «трансфер технологий» и «коммерциализация технологий». Рассмотрены основные положения Закона Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий». Выявлено влияние развития трансфера технологий на уровень инвестиционного потенциала.

Ключевые слова: инновации, трансфер технологий, коммерциализация, идентификация, предприятие.

АNNOTATION

This article analyzes the essence of the concept of “transfer of innovative technologies” and identifies stages of its implementation. Comparison of definitions “technology transfer” and “technology commercialization” is provided. The main provisions of the Law of Ukraine “On State Regulation of Activity in the Sphere of Transfer of Technologies” are reviewed. The influence of technology transfer on the level of investment potential is determined.

Keywords: innovation, technology transfer, commercialization, identification, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)