Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бойко Є.О., Юссеф К.А. Зарубіжний досвід використання логістичної концепції управління підприємством

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто проблему логістичного управління підприємством. Визначено мету й обґрунтовано сутність логістичного процесу. Особливу увагу приділено підсистемам організації логістичного управління на підприємстві. Акцентується увага на принциповій відмінності логістичного підходу до управління матеріальними потоками від традиційного. Окрема увага приділена логістичним системам і методам, які застосовуються у світовій практиці. Проаналізовано найбільш розповсюджені логістичні системи, що використовуються у світі й Україні зокрема.

Ключові слова: логістика, логістичне управління, логістична система, конкурентоспроможність, матеріальні потоки, фінансові потоки.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена проблема логистического управления предприятием. Определена цель и обоснована сущность логистического процесса. Особое внимание уделено подсистемам организации логистического управления на предприятии. Акцентируется внимание на принципиальном отличии логистического подхода к управлению материальными потоками от традиционного. Отдельное внимание уделено логистическим системам и методам, используемым в мировой практике. Проанализированы наиболее распространенные логистические системы, используемые в мире и Украине в частности.

Ключевые слова: логистика, логистическое управление, логистическая система, конкурентоспособность, материальные потоки, финансовые потоки.

ANNOTATION

In the article the problem of logistics management is reviewed. The objective and essence of logistics process are substantiated. Particular attention is paid to subsystems of logistics management in the enterprise. Attention is focused on fundamental differences of logistics approach to materials management and traditional one. Special attention is paid to logistics systems and methods used in the world. The author analyzed the most common logistics systems used in the world and Ukraine in particular.

Keywords: logistics, logistics system, competitiveness, material flows, financial flows.

Завантажити статтю (pdf)