Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Богацька Н.М. Мотивація як основний чинник підвищення ефективності праці на підприємстві

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню систем мотивації праці вітчизняних підприємств. Визначено вплив мотивації на продуктивність праці структурних підрозділів підприємства. Проаналізовано сучасні методи мотивації праці та їх уплив на працівників підприємства. Обґрунтовано теоретичні та практичні підходи до застосування певних методів мотивації.

Ключові слова: мотивація, продуктивність праці, ефективність праці, стимули, мотиви, матеріальна та нематеріальна мотивація, методи мотивації.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию систем мотивации работы отечественных предприятий. Определено влияние мотивации на продуктивность труда структурных подразделений предприятия. Проанализированы современные методы мотивации труда и их влияние на работников предприятия. Обоснованы теоретические и практические подходы использования некоторых методов мотивации.

Ключевые слова: мотивация, продуктивность труда, эффективность труда, стимулы, мотивы, материальная и нематериальная мотивация, методы мотивации.

ANNOTATION

The article investigates the motivation systems of domestic enterprises. The effect of motivation on the productivity of labour in structural units of the enterprise is determined. Modern methods of motivation and their impact on employees are analyzed. Theoretical and practical approaches to application of some methods of motivation are grounded.

Keywords: motivation, labour productivity, labour efficiency, incentives, motivations, material and non-material motivation, motivation methods.

Завантажити статтю (pdf)