Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Базалійська Н.П. Національні особливості планування трудової поведінки персоналу у високорозвинених країнах світу

АНОТАЦІЯ

У статті обґрунтовано доцільність вивчення зарубіжного досвіду планування трудової поведінки персоналу. Проаналізовано системи професійно-технічної освіти в країнах Європи. Виділено національні особливості планування трудової поведінки персоналу у високорозвинених країнах світу.

Ключові слова: трудова поведінка, планування трудової поведінки, професійний відбір персоналу, європейські системи підготовки персоналу.

АННОТАЦИЯ

В статье обоснована целесообразность изучения зарубежного опыта планирования трудового поведения. Проанализированы системы профессионально-технического образования в странах Европы. Выделены национальные особенности планирования трудового поведения персонала в высокоразвитых странах мира.

Ключевые слова: трудовое поведение, планирование трудового поведения, профессиональный отбор персонала, европейские системы подготовки персонала.

ANNOTATION

In article the expediency of studying foreign experience in planning labour behaviour of workers is proved. Systems of vocational education in Europe are analyzed. National peculiarities of planning of labour behaviour of personnel in highly developed countries of the word are identified.

Keywords: labour behaviour of worker, planning labour behaviour of worker, professional selection of personnel, European system for training of workers.

Завантажити статтю (pdf)