Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Андрушків Б.М., Солотвінський О.А. Модернізація підприємств як конкурентна перевага організаційно-економічного розвитку

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто власну точку зору авторів на теоретичний фундамент узагальнення визначальних причин і характеристик модернізації підприємств, обґрунтування підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції при впровадженні модернізації. Доведено, що проблема модернізації підприємств в умовах післякризового відновлення набуває першорядного значення в сукупності з факторами структурних змін економіки країни.

Ключові слова: модернізація, підприємство, розвиток, перевага, конкурентоспроможність, продукція.

АННОТАЦИЯ

В статье представлено точку зрения авторов на теоретический фундамент обобщения определяющих причин и характеристик модернизации предприятий, обоснования повышения конкурентоспособности предприятия и продукции при внедрении модернизации. Доказано, что проблема модернизации предприятий в условиях послекризисного восстановления приобретает первостепенное значение в совокупности с факторами структурных изменений экономики страны.

Ключевые слова: модернизация, предприятие, развитие, преимущество, конкурентоспособность, продукция.

АNNOTATION

Authors offer their own perspective on the theoretical foundation of summarizing the determining causes and characteristics of modernization, justify increase of the competitiveness of enterprises and products in implementing modernization. Authors have shown that the problem of modernization is of paramount importance in the post-crisis recovery, coupled with factors of structural changes of the economy.

Keywords: modernization, enterprise development, advantage, competitiveness, production.

Завантажити статтю (pdf)