Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Зінчук Т.О., Котенко Н.М. Концептуальні засади формування фінансового забезпечення сільського розвитку

АНОТАЦІЯ

Доведено доцільність удосконалення механізму активізації інвестиційної діяльності на сільських територіях з метою стимулювання їх прогресивного розвитку, підтримки стійкості і збалансованості, а також підвищення конкурентоспроможності сільської економіки. Обґрунтовано сучасний методологічний підхід до формування фінансового забезпечення сільського розвитку, імплементація якого сприятиме нарощуванню та повноцінній реалізації інвестиційного потенціалу сільських територій.

Ключові слова: сільський розвиток, фінансове забезпечення, інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал, сільські території.

АННОТАЦИЯ

Доказана целесообразность усовершенствования механизма активизации инвестиционной деятельности на сельских территориях с целью стимулирования их прогрессивного развития, поддержки устойчивости и сбалансированности, а также повышения конкурентоспособности сельской экономики. Обоснован современный методологический подход к формированию финансового обеспечения сельского развития, имплементация которого будет способствовать наращиванию и полноценной реализации инвестиционного потенциала сельских территорий.

Ключевые слова: сельское развитие, финансовое обеспечение, инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал, сельские территории.

АNNOTATION

The expediency of improving the mechanism of investment activation in rural areas in order to promote their progressive development, support stability and balance, as well as improve the competitiveness of rural economies is proved. The authors ground modern methodological approach to building financial security for rural development, the implementation of which will contribute to increase and valuable realization of investment potential.

Keywords: rural development, financial security, investment investment potential, rural areas.

Завантажити статтю (pdf)