Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Скиба М.В. Зародження та розвиток інституціоналізму в Україні

АНОТАЦІЯ

У статті з’ясовано, що погляди вчених ХІХ–ХХ ст. актуалізуються в умовах сьогодення, маючи значення для розвитку економічної науки та здійснення реформ національної економіки. Автор з’ясував, що за останні двадцять років в Україні значно зросла увага до тематики інституціоналізму та наукових досліджень із застосуванням його теоретико-методологічних підходів. У провідних наукових установах країни розвиваються нові напрями досліджень в межах інституціоналізму, в університетах та інститутах формують наукові школи, де займаються дослідженнями найрізноманітніших аспектів інституціоналізму, викладають інституціональну економіку.

Ключові слова: інститут, наукова школа, напрями досліджень, інституціоналізм, інституціоналісти.

АННОТАЦИЯ

В статье выяснено, что взгляды ученых XIX–XX вв. актуализируются в современных условиях, имея значение для развития экономической науки, осуществления реформ национальной экономики. Автором установлено, что за последние двадцать лет в Украине значительно возросло внимание к тематике институционализма и научных исследований с применением его теоретико-методологических подходов. В ведущих научных учреждениях страны развиваются новые направления исследований в рамках институционализма, а в университетах и институтах формируются научные школы, занимающиеся исследованиями разнообразных аспектов институционализма, преподается институциональная экономика.

Ключевые слова: институт, научная школа, направления исследований, институционализм, институционалисты.

АNNOTATION

Author found that the views of scientists of XIX–XX centuries actualize in the present conditions. Their opinion has great importance for development of economic science and the implementation of the reform of the national economy. The author found that attention to the subject of institutionalism and research with the use of its theoretical and methodological approaches has significantly increased over the past twenty years in Ukraine. New areas of research within the framework of institutionalism are developing in the leading research institutions in Ukraine. The scientific schools have been formed at universities and institutes. They engage in researching various aspects of institutionalism. Institutional Economics is taught in universities and institutes.

Keywords: institute, scientific school, research directions, institutionalism, institutionalists.

Завантажити статтю (pdf)