Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Башнянин Г.І., Мартин О.М., Гончарук Л.Я. Ефективність соціалізації мікроекономічних систем: суть та проблема виміру

АНОТАЦІЯ

Проведено науковий аналіз проблеми соціалізаційної ефективності мікроекономічних систем у контексті виміру її точності. Досліджено сумарний економічний ефект соціалізації у короткотривалому, довготривалому, гіпердовготривалому та історичному часовому періодах. Запропоновано перейти від виміру статичної до виміру квазідинамічної, динамічної, гіпердинамічної та історичної ефективності соціалізаційних процесів. З метою максимально точного виміру ефективності соціалізаційних процесів обґрунтовано використання інтегрального соціалізаційного ефекту, який включає економічну, соціальноекономічну і соціально-духовну складові.

Ключові слова: соціалізація, мікроекономічна соціалізація, економічний ефект соціалізації, інтегральний соціалізаційний ефект.

АННОТАЦИЯ

Проведен научный анализ проблемы социализационной эффективности микроэкономических систем в контексте измерения ее точности. Исследован суммарный экономический эффект социализации в кратковременном, длительном, гипердлительном и историческом временном периодах. Предложено перейти от измерения статической к измерению квазидинамической, динамической, гипердинамической, а также исторической эффективности социализации. С целью более точного измерения эффективности социализационных процессов обосновано использование интегрального социализационного эффекта, который включает экономическую, социально-экономическую и социально-духовную составляющие.

Ключевые слова: социализация, микроэкономическая социализация, экономический эффект социализации, интегральный социализационный эффект.

ANNOTATION

The scientific analysis of problems of the socialization efficiency of microeconomic systems in the context of its measurement accuracy is carried out. The total economic impact of socialization in the short-term, long-term, hyper long-term and historical time period is considered. The transition from measurement of static efficiency of socialization to measurement of quasidynamic, dynamic, hyperdynamic and historical efficiency of socialization, using socialization integral effect, is reasoned. The use of integral socializative effect, which includes economic, socio-economic and socio-spiritual component, is justified in order to more accurately measure the effectiveness of socialization processes.

Keywords: socialization, microeconomic socialization, economic effect of socialization, socialization integral effect.

Завантажити статтю (pdf)