Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Про журнал

print
Глобальні та національні проблеми економіки
– електронне наукове фахове видання, засноване Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського в 2014 році.

Тематика: згідно з галуззю науки «08.00.00 – Економічні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук.

ISSN (Online): 2413-3965

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Наукометрична база даних: Index Copernicus

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 29 грудня 2014 року № 1528 (Додаток № 11).

Метою електронного наукового журналу «Глобальні та національні проблеми економіки» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Дана мета визначає основні завдання:
- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі економіки;
- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики економічних досліджень;
- сприяти розвитку наукової школи факультету економіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами;
- скоротити час, необхідний для публікації актуальних матеріалів на економічну тематику;
- забезпечити легкий, зручний та оперативний доступ до інформаційних матеріалів з теорії та практики економічної науки.

 

Тематичні розділи журналу:

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

3. Економіка та управління національним господарством

4. Економіка та управління підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

10. Статистика

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

Графік прийому статей на 20__ рік: