Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вишневська О.М., Зуб О.М. Глобалізаційні процеси і транснаціоналізація економіки держави

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні аспекти щодо соціально-економічного розвитку країн з урахуванням впливу процесів глобалізації, діяльності транснаціональних корпорацій. Виявлено фактори позитивного та негативного впливу, зв'язок із безпековим середовищем. Виявлено складові і взаємозв’язки із асиметрією безпеки.

Ключові слова: глобалізація,транснаціональні корпорації, економічна безпека, асиметрія, інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты социально-экономического развития стран с учетом влияния процессов глобализации, деятельности транснациональных корпораций. Выявлены факторы позитивного и негативного воздействия, связь с безопасной средой. Выявлено составляющие и взаимосвязи с асимметрией безопасности.

Ключевые слова: глобализация, транснациональные корпорации, экономическая безопасность, асимметрия, инвестиции.

ANNOTATION
The article deals with the theoretical aspects of the socioeconomic development of processes for the effects of globalization, transnational corporations. Factors positive and negative impact of communication security environment. Discovered components and interconnections of asymmetry security.

Keywords: globalization, multinational corporations, economic security, asymmetry, and investments.

Завантажити статтю (pdf)